بیوشیمی خون

در این بخش که یکی از مهمترین و فعال ترین بخش های هر آزمایشگاه پزشکی می باشد، مجموعه متنوعی از آزمایشات انجام می گیرد، مانند: آزمایشات قند، اوره، چربی خون، آنزیم های کبدی و قلبی، سدیم، پتاسیم، آهن و...

در این راستا با افتخار به اطلاع می رساند که آزمایشگاه پارسه مجهز به دستگاه اتوانالایزر تمام اتوماتیک BT3500 و دستگاه اتوآنالایزر تمام اتوماتیک mindray BS-480 گردیده است  که با این دستگاههای بسیار خوب می توان طیف وسیعی از تستهای تخصصی بیوشیمی را در زمان بسیار کوتاهی به انجام رساند.

دستگاه الکترولیت آنالایزر استارلایتV ساخت کمپانی آلفا واسرمن امریکا جهت اندازه گیری تستهای Na, K, Li, CL  و کلسیم یونیزه خون و مایعات بدن

 بیلیروبینومتر
روش روتین اندازه گیری بیلی روبین همان دیازو است، ولی دستگاه های بیلیروبینومتر هم براساس رنگ سنجی بوسیله لوله موئینه میکروهماتوکریت این کار را انجام می دهند مانند دستگاه Peffaf

دستگاه Spectrophotometr
اسپکتروفتومتر یا طیف سنج دستگاهی است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری می کند. این دستگاه روش تجزیه دستگاهی است که در آن تابش الکترومغناطیسی در ناحیه مرئی و ماوراء بنفش جذب ماده می شود و از روی شدت جذب مقدار ماده تعیین می شود. منبع تابش نورسفید بر روی نمونه گازی، جامد یا مایع است و تجزیه گر منشور یا شبکه است. در این روش با استفاده از میزان جذب نور، تعیین غلظت می شود. با  استفاده از این وسیله امکان اندازه گیری نمونه های فوق العاده کوچک را دارد که از آن برای تجزیه و تحلیل عناصر مولکولی نظیر دی ان ای و آر ان ای استفاده می شود. اسپکتروفتومتر دستگاه پیچیده ای است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری می کند. چهار بخش اصلی اسپکتروفتومتر شامل منبع نور، نمونه، آشکارساز و مفسر می باشد.

 


نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com