کنترل کیفی

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، به طور منظم دربرنامه های کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه رفرانس وانجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی شرکت می کنیم.

گواهی سال 1385گواهی سال 1387 گواهی سالهای 1388 و 1389گواهی سال 1390گواهی سال 1391گواهی سال 1392گواهی سال 1393گواهی سال 1394

  


نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com