سرولوژی

در این بخش آزمایشاتی نظیر CRP ،ASO ،RF ،Wright ،Widal و ... جهت بررسی بیماری هایی از قبیل: تب مالت، حصبه، سیفلیس، روماتیسم  قلبی و ... مورد بررسی قرار می گیرند.

  • نفلومتر


نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com